Yazarlara Notlar

YAZARLARA NOTLAR
 1. Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’ne makale göndermek isteyen yazar, DergiPark sitemine üye olmalı ve DergiPark üzerinden makale gönderimi yapmalıdır. Dergimize ait DergiPark sayfası için; https://dergipark.org.tr/tr/pub/raedergisi
 2. Yazar, çalışmasını makale yazım kurallarına uygun olarak düzenlemelidir. Yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar, hakem değerlendirmesine gerek duyulmaksızın reddedilmektedir.
 3. Yazar, iThenticate intihal tespit programını kullanarak çalışmasının intihal raporunu almalıdır. Dergimiz, %15’in altında intihal oranına sahip olan çalışmaları kabul etmektedir. Benzerlik oranı %15'in altında olsa dahi Editör yazar/lardan değişiklik talep edebilir ya da çalışmayı reddedebilir.
 4. Yazar, mail adresine “ana makale dosyası”, “iThenticate benzerlik raporu” ve “kapak dosyası” göndermelidir.
 5. Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Bu nedenle ana makale dosyasında yazar/lara ait kimlik, kurum ve iletişim bilgisi yer almamalıdır. Yazar/lar hakkında bilgi içeren ana makale dosyası gönderilmesi durumunda çalışma reddedilmektedir.
 6. Ana makale dosyasında başlığa dipnot vererek "Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulduğunu beyan ederim" ifadesine yer verilmelidir.
 7. Gönderilmiş olan makalenin telif hakkı dergiye devredilir ve yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.
 8. Kapak dosyasında Türkçe ve İngilizce özet, anahtar kelimeler yer almalıdır. Aynı zamanda yazar/lara ait kimlik, kurum bilgileri  ile e-posta adresi ve ORCID numarası belirtilmelidir. (ORCID numarası almak için adres: https://orcid.org/ )
 9. Çalışmanın yazım kurallarımıza uygun bir şekilde düzenlenerek mail adresine gönderilmesi ile birlikte ön değerlendirme süreci başlatılmaktadır.
 10. Ön değerlendirme Editör Kurulu tarafından şekil ve içerik açısından yapılmaktadır. Şekil ve içerik açısından Dergide yayınlanması uygun bulunmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gerek duyulmaksızın reddedilmektedir.
 11. Çalışma en az iki hakeme gönderilmektedir. Bir kabul bir ret alması durumunda üçüncü bir hakem değerlendirmesi için gönderilebilir. Çalışma iki hakemden de kabul almış olsa dahi Editör Kurulu kararı ile yayınlanmayabilir. Nihai karar Editör Kuruluna aittir.
 12. Çalışmanın hakem değerlendirmesi sonucu kabul kararı alması ve Editör Kurulunun yayın kararı alması durumunda son küçük düzeltmeler için yazarına gönderilmekte ve “bu şekliyle yayınlanabilir” onayı alınmaktadır. Onay göndermeyen yazar/ların çalışması son haliyle yayınlanır ve tüm sorumluluk yazar/lara aittir.
 13. Onay alınan çalışmanın son iThenticate intihal tespit programı raporu alınır ve yayına hazır hale getirilir.
 14. Çalışmada yer alan tüm görüşler ve bilimsel sorumluluklar ile yazıların hukuki sorumluluğu yazar/larına aittir. Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’ni bağlamaz.
 
MAKALE GERİ ÇEKME: 
Hakem değerlendirme süreci başlatılmış bir çalışma yazar tarafından geri çekilemez. Dergi Yayın Politikamız gereği ancak yazar tarafından gerekçeli dilekçe gönderilmesi durumunda Editör Kurulu tarafından geri çekme konusu karara bağlanır.
Bu içerik 09.04.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 435 kez okundu.