Etik ve Yayın Politikamız

YAYIN POLİTİKASI

 Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

-        Dergi yılda bir kez (Haziran) yayınlanır.

-        Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler öncelikle şekil ve yazım kuralları açısından ön incelemeye alınmakta olup,  yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gerek duyulmaksızın reddedilir.

-        Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Bu nedenle ana makale dosyasında yazar/lara ait kurum ve kimlik bilgisi yer alan makaleler hakem değerlendirmesine gerek duyulmaksızın reddedilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, yazarların kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmez.

-        Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem değerlendirmesi raporları doğrultusunda kabul edilen makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınır. Çalışmalar kabul almış olsa dahi Editör, çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verebilir.

-        İki hakem tarafından incelenen makalelerde, hakemlerden birinin ret raporu vermesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilerek gelen sonuca göre karar verilebilir. Hakemler tarafından düzeltme verilmesi halinde yazara bildirilir ve düzeltilip tekrar göndermesi talep edilir. Düzeltme verilen makaleler için yazar/lar tarafından düzeltme yapılmaması halinde makale kabul edilmiş olsa dahi yayınlanmaz.

-        Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

-        Gönderilmiş olan makalenin telif hakkı dergiye devredilmiş kabul edilir ve yazar/lara telif ücreti ödenmez.

-        Yayınlanan makalelerde yer alan görüşler ve bilimsel sorumluluklar ile yazıların hukuki sorumluluğu yazar/larına aittir. Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’ni bağlamaz.

-        Yayınlanan makaleler için yazar/lardan herhangi bir ücret talep edilmez.

-        Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

 

Editörlük ve Hakem Değerlendirme Süreci

1- Makalenin editör sekretaryası tarafından ön incelemesi

2- Editör Kurulu kontrolü

3- Ana Makale Dosyasının Dergi Formatına uygunluğunun Kontrolü

4- İntihal ve benzerlik raporu değerlendirmesi

5- Hakem değerlendirme sürecinin başlatılması amacıyla hakem daveti

6- Hakem değerlendirme raporları doğrultusunda yazara bildirim

7- Yazardan gelen revize edilmiş makalenin kontrolü ve hakemlere yönlendirilmesi

8- Hakemlerin ikinci değerlendirme sonucunun yazara bildirilmesi

9- Yazarın makalenin nihai halini göndermesi

10- Son intihal ve benzerlik raporunun editör tarafından alınması

11- Makalenin kabulü

12- Dizgi ve mizanpajı yapılan makalenin yazardan son onayının alınması

13- Yayın

 

Açık erişim politikası

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. 

Creative Commons Lisansı
Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 

Bu içerik 20.09.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 601 kez okundu.