Dergi Hakkında

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (RAE-Dergisi), Romanlar üzerine sosyal bilimler alanında özgün çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makalelere yer veren RAE-Dergisi, her yılın Haziran ayında olmak üzere yılda bir kez yayımlanır. RAE-Dergisi’ne gönderilen yazılar, yayımlanmadan önce yayın kurulunca dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Yayımlanması uygun bulunan makaleler adları gizli tutulan en az iki ayrı hakeme gönderilir. Dergide yayımlanan makalelerde savunulan görüşler RAE-Dergisi’ni hiçbir surette bağlamaz. Yayımlanan makale ve yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
RAE-Dergisi’nde sadece Romanlar üzerine yapılan çalışmalara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan ve ele aldığı konuyu analitik ve özgün bir biçimde ortaya koyan makalelere yer verilir. RAE-Dergisi’ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler kongre bildiri kitabında yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.
Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.
Bu içerik 20.09.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 668 kez okundu.