Dergimizin İlk Sayısı Yayınlandı!

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nin ilk sayısı yayınlandı.
 
2014 yılında akademik faaliyetlere başlayan Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü bilim dünyasına yeni bir uluslararası akademik dergi kazandırmıştır. Roman Dili ve Kültürü Anabilim Dalı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN’ın editörlüğünde yayınlanan derginin ilk sayısında sanat, edebiyat ve sosyoloji alanlarında makaleler yer almaktadır.
Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Romanlar üzerine yapılan çalışmalara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan ve ele aldığı konuyu analitik ve özgün bir biçimde ortaya koyan makalelere yer vermektedir. Dergi ücretsiz ve açık erişim sağlayarak, alan ile ilgilenen tüm araştırmacılara bilgi kaynağı olmayı hedeflemektedir. Alanda üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmayı ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir. Bilimsel yayıncılık amaç ve hedefleri doğrultusunda yayın hayatına başlayan Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, her yılın haziran ayında olmak üzere yılda bir sayı olarak yayınlanacaktır.
Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisinin güncel sayısına aşağıdaki link aracılığı ile ulaşmak mümkündür.
Bu içerik 30.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 522 kez okundu.